BelgienBelgien väder

Bryssel

Bryssel är en av 19 kommuner i Brysselregionen, och regionens största kommun till invånarantal och yta. Invånarantalet 1 ...